TOKYO KEIKI Single Vane Pump

Contact Now

TOKYO KEIKI QP4-60-86C-18 Single Vane Pump

SKF SKF
Ball Bearing 0 Inch | 0 Millimete

TOKYO KEIKI QP4-50-86C-18 Single Vane Pump

M06288 Yes
7/8 Inch N/A

TOKYO KEIKI SQP4-42-86C-18 Single Vane Pump

Deep Groove | Lip Se 0.0
0 Ball

TOKYO KEIKI SQP4-38-86C-18 Single Vane Pump

M06288 Double Lip Contact
Ductile Iron 4

TOKYO KEIKI SQP3-35-86C-18 Single Vane Pump

SKF Metric
Steel B04270

TOKYO KEIKI SQP3-32-86C-18 Single Vane Pump

TIMKEN B04311
N/A TIMKEN

TOKYO KEIKI SQP3-30-86C-18 Single Vane Pump

No Single Row Ball Bear
No 10.08

TOKYO KEIKI SQP3-25-86C-18 Single Vane Pump

31171530 0.132
0.5 Inch | 12.7 Mill Inch

TOKYO KEIKI SQP2-21-86C-18; Single Vane Pump

4 Bolt Square Flange N/A
No Pilot 5/8 Inch

TOKYO KEIKI SQP2-19-86C-19 Single Vane Pump

1.969 Inch | 50 Mill Steel
C3-Loose N/A

TOKYO KEIKI SQP2-17-86C-18 Single Vane Pump

No 0.68
Complete with Outer 1.499

TOKYO KEIKI SQP2-15-86C-18 Single Vane Pump

MCGILL 31171512
1 Inch | 25.4 Millim MI-15-N
1/2